βαβύας

βαβύας
Grammatical information: m.\/f.?
Meaning: βόρβορος, πηλός H; βαβύη χείμαρρος, οἱ δε πόλις [read πηλός?] H.; βακίας [read βαβύας?] βόρβορος, πηλός ὑπὸ Ταραντίνων EM 186,1
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]X [probably]
Etymology: V. Blumenthal Hesychst. 20 suggests Messapian origin (ending -uos). The meaning rather suggests a Pre-Greek word.

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • βαβύας — βαβύᾱς , βαβύας gums masc acc pl βαβύᾱς , βαβύας gums masc nom sg (epic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βαβύη — βαβύας gums masc voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ancient Macedonian language — For the unrelated modern Slavic language, see Macedonian language. language name=Ancient Macedonian region=Macedon ( extinct language ) extinct=absorbed by Attic Greek in the 4th century BC familycolor=Indo European fam2= possibly Greek… …   Wikipedia

  • Древнемакедонский язык — Страны: Древняя Македония Вымер: к III ве …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.